Søk

Lukk

Behandlingstilbud


Bergensklinikken gir tilbud om:

  • Poliklinisk behandling
  • Døgnopphold: avrusning, stabilisering og videre utredning- og/eller døgnbehandling
  • Oppsøkende behandlingstjenester
  • Frivillig tvang (tilbakehold i institusjon med samtykke etter Lov om helse- og omsorgstjenester)

I behandling hos Bergensklinikken vil du møte et sammensatt fagmiljø bestående av leger, sykepleiere, vernepleiere, psykologer, sosionomer og spesialister innen rusbehandling og avhengighet.

Alle behandlingstilbud i Bergensklinikken er kjønnsspesifikke – det vil si at vi har egne behandlingsavdelinger for menn og kvinner.

Vårt mål er at pasienten og pårørende skal mestre avhengighetsproblemet sammen. Samarbeid med den øvrige helse- og sosialtjenesten er en nødvendig forutsetning for et godt behandlingsresultat.