Søk

Lukk

Poliklinikk


Poliklinikk-tilbudet omfatter følgende tjenester:

  • Voksen poliklinikk
  • Psykiatrisk ungdomsteam (PUT)
  • Ambulante / oppsøkende tjenester: Tverrfaglig behandling på spesialisert nivå gitt i eller nær hjemmet eller hos annen samarbeidspart i helse-/sosialtjenesten uten at pasienten må møte i poliklinikk eller innlegges i institusjon
  • Kveldsåpen poliklinikk

Dette er et behandlingstilbud for personer som har, eller står i fare for å utvikle, et problematisk forhold til rusmidler eller pengespill. 

Behandlingen foregår uten innleggelse i form av individuelle samtaler, par- og familiesamtaler og gruppeterapi. 

I tillegg til den direkte pasientbehandlingen deltar behandlerne i samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter med den øvrige helse- og sosialtjenesten.

De polikliniske tjenestene finnes i alle våre avdelinger.