Søk

Lukk

Vår behandling


Samtaleterapi

Grunnelementet i våre behandlingsopplegg er “den gode samtalen”. Vi tar utgangspunkt i pasientens egenopplevelse og så langt som mulig i hennes/hans ideer om hva som kan være gode løsninger på problemet. Gjennom samtaler kartlegges problemene; det bygges motivasjon, det legges planer, det gis støtte og kontroll rundt gjennomføringen av en planlagt utviklingsprosess.

Behandling gis i form av individuelle samtaler, par- og familiesamtaler og gruppeterapi.

Tverrfaglig

Behandlingen ved Bergensklinikken er tverrfaglig og består av sosialfaglig, psykologfaglig og medisinsk/helsefaglig behandling.

Våre prioriterte behandlingsmetoder er:
Kjønnstilpasset

Behandlingen vår er kjønnstilpasset. Vi har egne avdelinger for menn og kvinner.