Søk

Lukk

Mentaliseringsbasert ­terapi (MBT)


  • Mentaliseringsbasert terapi (MBT) er en metode som brukes i økende grad i rusfeltet.
  • Mentalisering kan kort beskrives som evnen til å se seg selv utenfra, og andre innenfra.
  • Det innebærer å ta i betraktning at bak atferd og handlinger ligger det ønsker, motiver, intensjoner, tanker og følelser.
  • En mentaliserende holdning er nysgjerrig, åpen, ikke-vitende og nyansert.

Det å ha en personlighetsforstyrrelse innebærer å ha vansker med å håndtere egne følelser og relasjoner til andre mennesker. Du kan oppleve konflikter med mennesker rundt deg og å bli misforstått av andre. Det er vanlig å kjenne seg sensitiv, og du kan føle at andre avviser eller krenker deg. Følelsene dine kan være intense og vanskelig å kontrollere, eller de kan være uklare og vanskelige å forstå. Når mennesker strever med rus eller alkoholvansker er det vanlig å også ha personlighetsproblematikk.

Effekten

MBT er en skreddersydd behandling for mennesker som strever med personlighetsforstyrrelser. MBT har vist gode resultater i en rekke studier. Noen studier har sett på effekten av behandlingen for pasienter med både rusproblemer og personlighetsforstyrrelser. Resultatene er lovende. Mange blir kvitt rusvanskene sine og får bedre kontroll på sine følelser, samt opplever mer meningsfulle relasjoner med andre mennesker.

Behandlingen

I MBT får du som pasient hjelp til å se på ulike fortolkninger og ulike forståelser av hendelser og situasjoner. Dette gjøres sammen med en behandler i ukentlige timer, og sammen med andre pasienter i ukentlig gruppeterapi. I tillegg får alle pasienter tilbud om oppfølging fra en MBT-sosionom. Behandlingen kan vare opptil 3 år. Mestring av rusvansker og håndtering av personlige og relasjonelle utfordringer er sentrale fokus.

Pasienter som har gjennomgått MBT har rapportert stor nytte av behandlingen og mange har en opplevelse av endelig å bli tatt på alvor.

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med oss i MBT-teamet v/teamleder Katharina T.E. Morken