Søk

Lukk

Motiverende samtale (MI)


Hva er MI?

  • MI er en målrettet og brukersentrert samtalemetode som skal motivere til endring.
  • Bergensklinikken har i en årrekke hatt MI som et spesielt spisskompetansetema og som ansvarsområde på nasjonal basis.

Motiverende samtale er en kommunikasjonsform der pasienten står i fokus. Det tas utgangspunkt i egne oppfatninger, tanker og opplevelser, og som pasient setter du selv rammene for samtalen.

Det er pasienten som leder samtalen, mens behandlers rolle er å legge til rette for en atmosfære som gjør det enklere å skulle reflektere over seg selv. Målet med denne måten å kommunisere på er å skape endring.