Søk

Lukk

Sosialfaglig oppfølging


Vi tar utgangspunkt i pasientens sosiale situasjon, med fokus på bolig, økonomi, utdanning og jobb.

Bolig

Pasientene våre kan få bistand til å skaffe seg bolig, skifte bolig eller tilrettelegge bolig. Dette gjør vi sammen med våre samarbeidspartnere, da hovedsakelig NAV.

Økonomi

Pasientene våre får informasjon om sine rettigheter knyttet til ytelser fra NAV, og bistand til å søke de ytelsene man kan ha rett på. Har man gjeld kan man få hjelp til å innhente nødvendig informasjon og bli satt i kontakt med andre instanser som kan gi hjelp.