Søk

Lukk

Spørsmål og svar

Her finner du svar på spørsmål vi ofte får fra pasienter og pårørende.

 1. For å få plass hos oss må du ha henvisning fra fastlege eller Nav. Henvisningen sendes så videre til avdeling for rusmedisin (AFR) for rettighetsvurdering.


 2. Ja. Henvisning får du hos fastlegen din eller via NAV.


 3. Det er viktig at du ringer oss på telefon 55 90 86 00 dersom du må avlyse timen din.


 4. Ja. Du kan motta poliklinisk oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Der finnes også en rekke varierte ettervernstilbud. 5. Det betyr at du som pasient eller pårørende får et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Som pasient skal du få vite hva som skjer, når det skjer og hvem som har ansvaret.


 6. Ja. Som pårørende kan du få henvisning fra fastlegen din. Henvisningen sendes til avdeling for rusmedisin (AFR) som rettighetsvurderer denne.


 7. Etter frokost har alle avdelinger et morgenmøte der dagen planlegges og informasjon utveksles. Programmet vil varierer fra dag til dag. Programmet inneholder legesamtaler, samtale med behandler, gruppeterapi, treningsterapi, musikkterapi, miljøterapi deriblant praktiske gjøremål. Du har ditt eget rom der du kan trekke deg tilbake når du ønsker det. Det legges opp til et variert tilbud der du kan velge de aktivitetene som passer for deg. til


 8. Det er nulltoleranse for bruk av rusmidler i våre klinikker. Dersom du likevel velger å innta rusmidler vil du kunne bli permittert fra klinikken. Du vil få tilbud om å komme tilbake til en vurderingssamtale påfølgende virkedag. Der vurderer vi sammen med deg om det er hensiktsmessig å fortsette behandlingsoppholdet.


 9. Det er alltid en stor utfordring når den man er glad i, og som har en rusavhengighet, selv ikke ønsker behandling. Vi oppfordrer pårørende til selv å ta kontakt med hjelpeapparatet for å søke støtte og veiledning i den krevende situasjonen. Vi kan tilby et gratis drop-in tilbud for pårørende hver onsdag fra 16 til 18 i Kanalveien 5, 3 etg. Videre tilbyr vi individuell og gruppebaserte tilbud i poliklinikk med henvisning fra fastlege. To ganger i året arrangerer vi todagers pårørendeseminar.


 10. Ja, det kan du. I samarbeid med NAV vil vi bistå deg med å søke kommunal eller ordinær bolig.


 11. Du må ha med deg klær, sko og toalettsaker. Det er en fordel å ha med treningstøy og regntøy. Du kan ha med mobil, PC og andre elektroniske gjenstander, du har selv ansvar for disse. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov å ta med skarpe/spisse eller andre farlige gjenstander. Disse vil eventuelt beslaglegges for din og andres sikkerhet.