Søk

Lukk

Kompetansesenter


Kompetansesenteret KoRus Vest Bergen inngår i et Norgesnett av syv kompetansesentre.

Kompetansesenter rus (KoRus) skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet i den enkelte region. 

KoRus vest Bergen finaniseres gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet.