Søk

Lukk

Avdeling for kvalitet og utvikling


Avdeling for kvalitet og utvikling skal sikre kvalitet og forbedring av tjenestene våre, og bidra til faglig utvikling på alle nivå i Bergensklinikken.

I Bergensklinikken har vi en egen avdeling som jobber med kvalitet og utvikling. Avdelingen ble opprettet i februar 2019, for blant annet å bidra til at vi leverer i tråd med forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Avdelingen kartlegger, prioriterer og følger opp kvalitets- og forbedringstiltak. Gjennom kontinuerlig evaluering søker vi hele tiden å forbedre våre tjenester. Tilfredshetsmålinger og oppfølging av egne pasienter er eksempler på tiltak som gir oss målbare og verdifulle tilbakemeldinger.

Dette er noe av det avdelingen har ansvaret for:

  • Håndtering av avvik og uønskede hendelser
  • Kontinuerlig oppgradering av prosedyrer og retningslinjer
  • Veiledning knyttet til elektronisk journalsystem (DIPS) og pakkeforløp
  • Implementering og veiledning  knyttet til KVARUS
  • Fokus på brukerstyring og brukermedvirkning
  • Organisering av LIS og psykologspesialistløp
  • Organisering av videreutdanninger
  • Organisering av studenter og hospitanter
  • Kontinuerlig oppfølging av kvalitet og utvikling iht de ulike faglige metodene klinikkene satser på.

Teamet består av spesialsykepleier, sykepleiere med master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi, psykologspesialist, erfaringskonsulent og seniorrådgiver/systemforvalter.

Kvalitetsforbedring er en kontinuerlig prosess for å identifisere svikt eller forbedringsområder, teste ut tiltak og justere til resultatet blir som ønsket og forbedringen vedvarer. Prosessen innebærer å dokumentere at man faktisk har et problem, identifisere årsaker, teste ut mulige løsninger i liten skala og implementere tiltak som viser seg å være effektive. Kvalitetsforbedring handler om alt fra å justere de små tingene i hverdagen, til å teste ut mer innovative og nytenkende idéer og tjenester. (Helsedirektoratet, 2018: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren).