Søk

Lukk

Erfarings­konsulenter


Erfaringskonsulenter er ansatte med brukererfaring innen rus og psykiatri.

Bergensklinikken fikk sine første erfaringskonsulenter i 2015, og har nå seks ansatte med brukererfaring. Både pasienter og fagfolk gir uttrykk for at det gir betydelige fordeler å ha tidligere rusmiddelavhengige ansatt i Bergensklinikken.

Brukerne møter i erfaringskonsulentene ansatte som vet av egen erfaring hvordan livet som rusavhengig er, og som forstår rusmiljøets kultur og sjargong. Erfaringskonsulentene vet hva det vil si å ha gått gjennom avrusning og behandling, og hva som kreves for å mestre livet i samfunnet og arbeidslivet som rusfrie. Det gir håp til rusmiddelavhengige om at de også kan klare den krevende prosessen det er å ikke bare bli rusfri, men å holde seg rusfri.

Erfaringskonsulentene kan også gi andre ansatte innblikk i rusmiljøets kultur fra innsiden. De har rolle som brobyggere mellom pasienter og andre ansatte.

Erfaringskonsulentene våre er viktige bidragsytere inn i det lokale kliniske arbeidet, og er i tillegg representert i ledelse og styrende organer.