Søk

Lukk

Dine rettigheter


Alle pårørende som henvender seg til helsetjenestene skal få generell informasjon om sine rettigheter. Dette innebærer blant annet:

  • vanlig praksis på området
  • saksbehandling
  • mulighet for opplæring
  • informasjon om psykiske lidelser og utfordringer knyttet til rusmiddelbruk

Helsedirektoratet har utarbeidet en brosjyre med god og utfyllende informasjon rundt pårørendes rettigheter. Du finner brosjyren her.