Søk

Lukk

Spillavhengighet


Spillavhengighet er en diagnose. Det betyr at du har rett til behandling.

Behandling av pengespillavhengige har god effekt.

Hvis du ønsker behandling hos oss kan du ta kontakt med fastlegen din eller NAV.

Vi har flere behandlere i vår poliklinikk med kompetanse innen behandling av spillavhengighet. Metoden som benyttes er kognitiv adferdsterapi.

Behandlingen foregår primært gjennom individuelle samtaler. Det gis også tilbud om behandling i grupper. 

Spillavhengighet er en diagnose. Det betyr at du har rett til behandling.

Behandling av pengespillavhengige har god effekt. Hvis du ønsker behandling hos oss kan du ta kontakt med fastlegen din eller NAV.

Har du et spilleproblem?

Selvtesten under kan gi deg en pekepinn på om du bør vurdere å gjøre noe med din spilleatferd. Dersom du svarer ja på ett eller flere av de følgende 10 spørsmålene, kan det være et tegn på at du bør søke hjelp:

  • Tenker du stadig på spill? Blir du fraværende når du spiller/tenker på spill?
  • Spiller du oftere med større innsats for å oppnå større effekt?
  • Har du noen gang prøvd å redusere innsatsen eller å slutte å spille?
  • Blir du rastløs eller irritert ved forsøk på å begrense eller slutte å spille?
  • Spiller du for å glemme eller slippe å tenke på dagligdagse problemer?
  • Vender du tilbake til spillestedet for å vinne tilbake det tapte?
  • Lyver du for familie og omgangskrets for å skjule hvor mye du spiller?
  • Har du gjort noe ulovlig (tyveri, underslag eller lignende) for å kunne spille?
  • Har du forsømt eller mistet personlige forhold som jobb, utdanning eller annet på grunn av spill?
  • Regner du med at familie eller andre kan løse de økonomiske vanskene du har havnet i på grunn av spill?

(Spørsmålene er hentet fra det internasjonale diagnosesystemet DSM IV)

Les mer om pengespill og avhengighet (helsenorge.no)